Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 9/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-05-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 c § i självstyrelselagen för Åland

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 57/2009 i PDF-format