Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/2008-2009

 

Datum

 

 

2009-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om regeringens proposition till riksdagen med förslag om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Jersey och med Guernsey och till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 203/2008 i PDF-format

Ÿ      Regeringens proposition RP 204/2008 i PDF-format