LANDSKAPETS BYGGNADSINVESTERINGAR  2008 - 2010
Teckenförklaring - se sidfot
Projekt Total- 2008 2009 2010
kostnad nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec
Motorfordonsbyrån, om- och tillbyggnad 1 200 000  b b
Sjöfartsmuseum, om- och tillbyggnad 10 400 000  x x x x x x x x x x x b b b b b b b b b b b b b b b
Sjömansskolan, ombyggnad av sporthallens tak 600 000  b b b b b
Naturbruksskolan, nybyggnad av ladugård 370 000  b b b b b b b b b b b
Högskolan Södra, renovering etapp1 450 000  b b
Högskolan Södra, renovering etapp2 600 000  b b b b b b b b b b b b b
Försöksstationen, renovering kanslibyggnad 50 000  b b b b
S-gården , tillbyggand och renovering 9 000 000  x x x x x x x x x x b b b b b b b b b b b b
Folkhögskolan, tillbyggnad av Nya Internatet 460 000  x x x x x x x b b b b b b b b b b b
Sjömansskolan, ombyggnad av maskinhallens tak 550 000  x x x x x x x b b b b b b b b b b
Yrkesskolan, renovering av verkstäder ? x x x x x x x x x x b b b b b b
Bergsskyddet, dataserverrum 140 000  b b b b b
Vårdinstitutet, sanering och ombyggnad 350 000  x x x x x b b b b b b b b
Lusse/Handels/Vård 100 000  b b b b b b b
Ålands hälso- och sjukvård
  Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset, etapp II och III 24 000 000  b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
  Renoveringar vid Gullåsen 300 000  b b
  Kommande projekt  för Ålands  hälso- och sjukvård 500 000  x x x x x x x x x x x x
  Godby hälsocentral, tilläggsutrymmen i Godby Center 200 000 
Planerat underhåll utspritt under 2009-2010:
(budget 2009)
Folkhögskolan 80 000 
Försöksstationen 175 000 
Högskolan Norra 80 000 
Lusse/Handels/Vård 55 000 
Naturbruksskolan 100 000 
Sjömansskolan 415 000 
Laboratoriet 50 000 
Yrkesskolan 55 000 
Ålands museum 110 000 
Övriga 150 000