BYGGNADSINVESTERINGAR ENLIGT DE KOMMUNALA PLANERNA 2008 - 2010
Teckenförklaring - se sidfot
Projekt per kommun Total- 2008 2009 2010
kostnad nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov dec
Brändö kommun
  Reningsverk (oklart när det kan starta)
Eckerö kommun
  Ombyggnad av Skagvägen 60 000 b b b b
  Energibesparande åtgerder 80 000 x x x x x x b b b b b b
  Reningsverket 75 000 b b b b b b b b b b b b
  Avloppsnätet Böle, etapp I 60 000 x x x b b b b
  Avloppsnätet Överby, etapp V 54 000 x x b b b b
Finströms kommun
  Nytt daghem i Godby 2 845 000 b b b b b b b b b b b b b
  Om- och tillbyggnad av skola 100 000
  Trafikleder i Finströms (per år)  120 000
  Renovering av kommungårdens källare 100 000 x x x x x b b b b
  Utbyggnad av Emkarby daghems hall 50 000
  Utbyggnad av Rosengård 1 000 000
Föglö kommun
   Grundförbättring och ytbeläggning av Sintingvägen 99 000 x x b b b b b
   Lagerhall för kommunens maskiner, redskap, material mm 71 000 x x b b b b
   Ny kommunalväg (ringväg) till Sinting ca. 1,2 km 171 000 x x x x b b b b b
Geta kommun
   Om- och tillbyggnad av äldreboendet Hemgården 330 000 b b b b b b b b b b
   Vattenförsörjningsplan 200 000 kommer sannolikt inte att genomföras år 2009 i så stor skala som budgeterat för
Hammarlands kommun
    Om- och tillbyggnad av Näfsby skolas kök samt byte av plåttak  
    Löparbanor vid Hammarvallen och bevattningsanläggning 258 336 x x x x x x x x
Avloppsledning till Mariehamn 1 000 000 x x x x x
Ombyggnad av Hellesbysandsvägen 256 000 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Avloppsprojekt Frebbenby-Marby
Avlopp industriområde 68 500 x x x x x x x
Avlopp Hellesby 84 000 x x x x x x x
Avlopp Östanträsk 62 000 x x x x x x x
Avlopp Frebbenby och Mörby 100 000 x x x x x x
Röstat tak Hammarcenter, kommunens andel 50 % 155 000 x x x x x x x x
Vattenledning till Berghamn 120 000 x x x x x x x x x x x x x
Alternativ värme Kattby 100 000 x x x x x x x x x x x x
Småbarnsavdelning, Näfsby 680 000 x x x x x x x x
Jomala kommun
Ombyggnad av bibliotek, klar under 2008
Nybyggnad av Sviby daghem, totalkostnad för projekt 2160 216 000 b b b b b
Brandstation 1 060 000 x b b b b b b b b b b b b
Avloppsledning västra Åland, totalt för projektet 235 60 000 b b b b b
Kumlinge kommun
Reningsverk samt utbyggnad av avloppsnät 250 000 x x x x x x x b b b b b b b b b b b b b b b b b
Sanering av Annagården 250 000 x x x x x x x b b b b b b b b b b b b b b b b b
Kökar kommun
Om- och tillbyggnad av servicehuset Sommarängen  2 510 000 x x x x b b b b b b b b b b b b b b
Avloppsinvesteringar 420 000 b b b b b b b b b
Radhus med fyra hyresbostäder 390 000 x x x b b b b b
Fiberoptiskt nätverk 250 000 b b b b
Lemlands kommun  
Daghem Söderby
Grundskolan - tillbyggnad för Lyckan
Avloppsutbyggnad, Norra Hellestorp 35 000 b b b b
Avloppsutbyggnad, Granö 75 000 b b b b
Närvärmenät 100 000 x x x x x x x b b b b b b
Trafikleder, Bengtsböle industriområde 54 000 x x x x b b b b
Lembötevägen 144 000 x x x x x b b b b
Valborgsvägen 114 000 x x x x b b b
Björkuddsvägen 61 000 x x x x x x b b b b
Haddnäsvägen 80 000 x x x x b b b b
Innerstunas (vägar, vatten, avlopp, vägbelysning) 142 000
Söderby (vägar, vatten, avlopp, vägbelysning) 98 330 x x x x b b b b
Vattenledning till Kopnäs 60 000 b b b b b b b b
Ospecificerade avloppsledningar 60 000 b b b b b b b b b b
Avloppsutbyggnad Kea-market-församlingshemmet 135 000 b b b b b b b b
Avloppsutbyggnad, Skedholm 78 000 b b b b
Avloppsutbyggnad, Norrby 165 000 b b b b b b b b b b
Lumparlands kommun
Byggande av hyresbostäder 500 000
 Inköp av markområde 100 000
Ombyggnad och grundförbättring av Södra Lumparbyvägen 50 000 b b b b b
Vägar och kommunalteknik, bostadsområde 90 000
Mariehamns stad
Stadshuset, yttertak                     260 000 x x x b b b
Stadshuset, förnyande av avloppsrör 100 000 x x x x x x b b b
Bussplanskiosken 70 000 x x b
It-centrum, aktier 172 500
Lotsgatan, FAB Marstad, aktier (för bostadsbyggen) 600 000 b b b b b b b b b b b
Kapital till Fab Marstad 700 000
Tärnan, tillbyggnad, ersättning av modul 250 000 x x x b b
Trobergshemmets om- och tillb 12 876 103 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
Ytternäs skola, om och tillbyggnad, etapp 2,3                 800 000 b b b b b b b b b
Ytternäs skola, om- och tillbyggnad, etapp 2,3      1 700 000 x x x b b b b b b b b b
Strandnäs Högstadium, ombyggnad av kök 120 080
Strandnäs Högstadium, balkong                 90 000
Övernäs skola, högst, projektering och planering 400 000
Övernäs högst. skola, ventilation    230 394 b b b b b b b b b b b
Övernäs LM-skola, VVS-sanering 498 964
Övernäs LM-skola, ventilation    169 606 b b b b b b b b b b b
Övernäs LM-skola, förnyande av VVS-instalationer  670 000 x b b b b b
Pommern, Kaj                             150 000 x x x x b b b b b
Pommern, nedre lastrummet 51 000 x x b b
Uppgradering av friidrottsanläggningar 183 050 b b
Ospecificerat Byggnader        200 000
Parker runt KK-huset 250 000 b b b b b b b b b b b
Återb. av parker vid kk-huset     400 000 b b b b b b b b b b b
Återb. av gator vid kk-huset     200 000 b b b b b b b b b b b
P-platser KK-hus 4 500 000 b b b b b b b b b b b b b b b
Innerstadsgata (Norragatan slt Nygatan)  130 000 b b b
Gatuavdelningen, ospecificerat                            250 000
Elverksgatan / Neptunigatan 300 000
Gatuavdelningen, Storgärdan, bostadsområde                           600 000 b b b b b b b b b b b b b b b b
Högsp. Transformatorstationer                   120 000 b b b b b
Elverket, Storgärdan, bostadsområde.                         82 000 b b b
Elverket, Elverksgatan / neptunigatan, projektering 50 000
VA-verket, Videvägen 80 000 b b b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Bolstavägen 51 000 b b
VA-verket, Svärtesgränd 235 000 b b
VA-verket, Västra Utfarten 152 000 b b
VA-verket, Gnistvägen - lotsbro - hamnen  120 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Storgärdan bostadsområde 600 000 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Innerstadsgata (Norragatan slt Nygatan)  60 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, ospecificerat                            130 000
VA-verket, Mjölnargr.-Tvärgränd avl                80 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Neptunigatan, Sjömanssk.-Badhusg.      80 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Tallvägen                              80 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Hamngatan 70 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Elverksgatan / neptunigatan, projekter 50 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Dagvatten norra staden/jomala  projektering          150 000 x x x x x x x x x x x x b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Grantorpsvägen- krokensvägen-knappelst 120 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Havsgatan dv 60 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Jungmansgatan  80 000 b b b b b b b b b b b b
VA-verket, Östernäsledning 150 000 b b b b b b b b b b b b
Ombyggnad av kaj 5 för nya Ålandsfärjan 894 000 b b b b b b b b b b b b
Hamnverket, Breddning av hamnområde 1 000 000 b b b b b b b
Hamnverket, Reparation kaj 2+3                       170 000 b b b b b b b b b b b b b b
Hamnverket, Incheckningar Vikingterminalen 60 000 b b b b b
Hamnverket, Vikingterminal vvs          65 000 b b b b
Hamnverket, ospecificerade projekt     120 000
Hamnverket, Svängfender 67 000 b b b b
Hamnverket, Plattor Vikingterminalen 72 000 b b b b
Saltviks kommun 
Ombyggnad och renovering av brandstation 250 000 b b b b b b b b
Byggande av servicebostäder 1 176 000 x x x x x x b b b b b b b b b b b b b
Tillbyggnad av vårdhemmet Sunnanberg 946 000 x x x x b b b b b b b b b b b b b b
Utbyte av fönster, Rangsby skola 60 000 x b b b
Tobölevägen 50 000 x b b b
Överängs-Bjällbovägen 80 000 x x b b b b
Vägar,vägbelysning,kommunalteknik,Haraldsby industriområde 120 000 x x b b b b b b b b b b
Utbyggnad av avloppsnätet 356 300 x x x b b b b b b b x x x x b b b b b b
Sottunga kommun
   Ingen investering över 0,1 me
Sunds kommun
   Om- och tillbyggnad av Tallgården 3 550 000 x x x x x x x b b b b b b b b b b b
   Utbyggnad av avloppsnät 300 000 x x x x x x b b b b b b x x x b b b b b b b
   Ombyggnad av Tosarby daghem 594 500 x x b b x x b b b b b
   Byte av takmaterial Finby hyreshus 80 000 x x x x b b b b b
Vårdö kommun
Grundförbättring av Västerövägen 129 000 b b b b b b
Vattenledning Listerby och Grunsunda 60 000 b b b b b
Vattenledning Lövö 150 000 b b b b b b
Vattenledning Sandö 150 000 x x x
Värmecentral kulvertar (2010  eller 2011) 50 000