PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-11-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Höjning av landskapsandelarna för socialvården

·       Landskapsregeringens framställning nr 7/2008-2009

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården  2

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 11 § landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § landskapslagen (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården, sådan den lyder i landskapslagen 2007/69, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

Landskapsandelsprocenter enligt bosättningsstrukturgrupp

     Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

 

Bosättningsstrukturgrupp

Procent

1

43,00

2

40,00

3

35,00

4

30,00

5

25,00

6

20,00

7

15,00

8

12,00

 

 

11 §

Landskapsandelsprocenter enligt bosättningsstrukturgrupp

     Landskapsandelsprocenterna enligt de bosättningsstrukturgrupper som avses i landskapslagen (1993:73) om bosättningsstrukturgrupper är följande:

 

Bosättningsstrukturgrupp

Procent

1

45,50

2

42,50

3

37,50

4

32,50

5

27,50

6

22,50

7

17,50

8

14,50

 

 

 

 

__________________

 

     Med stöd av 20 § 3 mom. självstyrelselagen för Åland bemyndigar lagtinget landskapsregeringen att bestämma när denna lag helt eller delvis träder i kraft.

     Denna lag träder ikraft den ...