Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 5/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 


Republikens presidents framställning om godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man och till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

 

 

Ÿ      Republikens presidents framställning

Ÿ      Regeringens proposition RP 15/2008 i PDF-format