Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 62/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2007-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förverkligande av förslag om skärgårdspolisen

 

Landskapsregeringen har nyligen besökt Brändö skärgårdskommun och där fått erfara att kommunen önskar att regeringen genomför förslaget om skärgårdspolis. Under den förra mandatperioden utarbetade en kommitté ett förslag om införande av en särskild skärgårdspolis. Inköp av en polisbåt samt avsättande av särskild personal för skärgården var några av förslagen. De nuvarande regeringspartierna liberalerna och centern ingick i kommittén. Skärgårdsborna har rätt till ordning och säkerhet på lika villkor som resten av Åland.

     Varken vuxna eller unga ser idag polisen som en resurs, utan snarare som någon som sviker eller som är ett hot. Det är ett långsiktigt arbete att återfå förtroendet. Arbetet måste börja nu.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om förverkligandet av förslagen om en skärgårdspolis för att trygga ordning och säkerhet i skärgården på lika villkor som övriga Åland.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Göte Winé