Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 40/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2007-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Vaccination mot livmoderhalscancer

 

Livmoderhalscancer är globalt den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor under 45 år. I Europa får varje år cirka 33 500 kvinnor diagnosen livmoderhalscancer, och 15 000 av dessa dör av sjukdomen. Det innebär att 40 europeiska kvinnor om dagen dör av livmoderhalscancer. Livmoderhalscancer är den största gynekologiska cancerformen efter livmoder- och äggstockscancer i Europa. Den drabbar till skillnad från andra cancerformer ofta unga kvinnor från 20 års ålder.

      Livmoderhalscancer orsakas av ett sexuellt överförbart virus, ett humant papillomvirus. Mer än hälften av alla sexuellt aktiva människor antas bli exponerade för viruset någon gång i livet, ofta som tonåring eller som ung vuxen. Det är dock bara hos kvinnor som viruset kan ge cancer. Genom forskning har vaccin tagits fram som skyddar mot cirka 70 procent av de virusstammar som ger upphov till livmoderhalscancer. Skyddet från vaccinet fungerar bäst om det ges till barn mellan 9 och 16 år, helst innan de debuterar sexuellt.

      I vår omvärld har man beslutat att genomföra allmän vaccinering av unga flickor. Bland andra har Australien, Belgien, Canada, Danmark, England, Frankrike, Italien, Luxemburg, Norge, Spanien, Schweiz, Sverige och USA någon form av beslut eller myndighetsrekommendation om att vaccinering bör ske av unga kvinnor i en eller flera åldersgrupper. I vissa länder har man också program för att även äldre flickor ska få vaccinering under en övergångsperiod. Något enstaka land har också vaccinering av pojkar.

Eftersom cancerfallen på Åland är proportionellt fler än i t ex Finland är det viktigt att snarast inleda allmän vaccinering av unga flickor. Vaccinering ger en god möjlighet att tidigt kunna förebygga och förhindra livmoderhalscancer.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att införa allmän vaccination av åländska flickor i årskurs fem och sex för att förhindra livmoderhalscancer.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé