Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 36/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2007-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av promillegränsen för rattonykterhet

 

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Dagens promillegräns är 0,5 och innebär att man kan dricka relativt mycket alkohol innan gränsen uppnås. I takt med att alkoholkonsumtionen ökar stiger även antalet rattfyllerister som kör runt på vägarna. Även alkoholrelaterade trafikolyckor ökar. Var tredje eller fjärde trafikolycka i de nordiska länderna bedöms vara alkoholrelaterad.

     Statistik från Finland visar att en av 140 bilister är alkoholpåverkad, medan en av 600 har en promillehalt i blodet över den tillåtna. Hälften av de alkoholpåverkade bilisterna bedöms ha ett alkoholmissbruk. Unga rattfyllerister mellan 18 och 24 år står för ca tio procent av rattfylleriet, men däremot för 30 procent av olyckorna. Allra störst risk för att råka ut för en olycka vid bilkörning i alkoholpåverkat tillstånd löper förarna i åldersgruppen 18 till 20 år.

     Man kan indela de personer som åker fast i poliskontroller i tre grupper och det är:

·         De bilister som då och då kör med alkohol i blodet och chansar på att det ska gå bra att t.ex. ta sig hem          

·         Unga män som kör i berusat tillstånd

·         Medelålders män med ett högt alkoholintag och hög promillehalt i blodet, och som upprepade gånger fastnar i polisens kontroller.

     Andelen kvinnliga rattfyllerister är låg, en av tio, men förefaller öka.

     Att sänka promillegränsen har enligt forskning en dämpande effekt när det gäller bilförare med promillehalter på gränsen till rattfylleri. Även andra åtgärder som kan vidtas är t ex förbättrad information om farorna med alkohol i kombination med bilkörning, fler poliskontroller, införande av alkolås för de som dömts till straff för rattonykterhet, obligatoriskt rattlås på alla fordon som kör i yrkestrafik och fraktar passagerare. Dessa åtgärder i kombination med en sänkning av promillegränsen borde främja trafiksäkerheten i landskapet.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en ändring i trafiklagstiftningen införs så att den nuvarande promillegränsen för rattonykterhet sänks till 0,2 promille.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé