Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 30/2007-2008

Vice talman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Alkolås och elektroniskt körkort

 

Det har visat sig att rattonykterhet har stor inverkan på dödsfall i trafiken. I en tredjedel av dödsolyckorna i trafiken Sverige var alkohol med i bilden. I Finland har antalet rattonyktra konstant stigit. På Åland är det relativt sett stort antalet misstänkta rattfyllerister som fastnar i polisens razzior. Hur stort mörkertalet är kan man bara tänka sig. Förutom omfattande materiella skador är risken för svåra personskador överhängande när alkoholen påverkar körskickligheten.

     På flera ställen har alkolås införts på försök för att undvika bilkörande under alkoholpåverkan. Detta har visat positiva resultat.

Undersökningar har visat att mer än hälften av rattfyllerister som åker fast är alkoholberoende och enligt statistiken upprepar sitt beteende, med eller utan körkort.

     Tekniken har utvecklats och möjliggör idag att en bil även kan avläsa ett elektroniskt körkort, dvs om föraren till bilen har ett giltigt körkort. Alkolås tillsammans med elektroniskt körkort skulle vara det mest optimala för att förhindra rattonykterhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en ändring av vägtrafiklagstiftningen införs som möjliggör för domstolen att som alternativ till körförbud utdöma krav på alkolås och körkortsläsare i fordonet.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Gun-Mari Lindholm