Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 28/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införandet av elektronisk röstning via Internet

 

Dåvarande landskapsstyrelsen tillsatte år 2000 en utredning om möjligheten att införa röstning i lagtings-och kommunalval via internet. Utredning visade inte på några större problem med detta men begravdes trots det utan vidare åtgärder. Sedan dess har utvecklingen undanröjt de sista tekniska tvivlen att detta är möjligt och på flera ställen i världen används nu elektronisk röstning. Att erbjuda virtuella vallokaler skulle möjliggöra för flera att rösta i valet och skulle säkerligen öka valdeltagandet bland ungdomar generellt och bland ålänningar som är ute i världen av en eller annan orsak. Den tekniska kunskap om hur detta skulle utformas på ett säkert sätt finns i den åländska IT-branschen och om systemet skulle byggas av åländska företag kunde detta dessutom bli en framgångsrik exportprodukt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen kommer med förslag på hur elektronisk röstning i lagtings- och kommunalval över Internet kan införas.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Danne Sundman