Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 14/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Införandet av AX-koden för biltrafik

 

 

Åland har för en tid sedan tagit ibruk landskoden AX för postförsändelser och internettoppdomänen .ax. Förutom dessa så borde AX-koden också införas för biltrafik. För att möjliggöra detta bör konventionen om vägtrafik revideras vilket är en sak för rikets myndigheter att initiera.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en framställning görs till riksmyndigheterna om att införa AX-koden för biltrafik.

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Danne Sundman