Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 12/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2008-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ny officiell flaggdag

 

 

För 200 år rasade det s.k. finska kriget vilket slutade med att Åland lösgjordes från moderlandet Sverige och blev att tillhöra Ryssland tillsammans med Finland. När Finland blev självständigt ville ålänningarna återförenas med Sverige, den s.k. Ålandsrörelsen drev frågan till högsta instans, dåvarande Nationernas Förbund, men förlorade kampen. Istället fick man självstyrelsen som ett substitut för detta. Relationerna mellan Åland och Sverige har alltid varit livliga och närheten till Sverige är av stor betydelse för Åland, liksom många ålänning härstammar därifrån och det finns många ålänningar boende i Sverige. Denna relation med det forna moderlandet förtjänar att uppmärksammas och kunde ytterligare fördjupas för att lösa många av de problem med att fungera på det svenska språket som finns i det åländska samhället idag. För att manifestera samhörigheten med Sverige föreslås att en ny flaggdag införs den 20 augusti, ett märkesdatum för Ålandsrörelsens början när mötet på folkhögskolan ägde rum.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en ny officiell flaggdag införs den 20 augusti

 

 

Mariehamn den 13 mars 2008

 

 

Danne Sundman