PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2008-01-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens framställning

Ändring av trafikbrottslagen

·       Landskapsregeringens framställning nr 15/2007-2008

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § trafikbrottslagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § trafikbrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § 2 mom. trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ordningsbot får dock inte föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i 6 § 1 mom., 7 §, 16 §, 18 § 1 mom., 20 §, 23–25 §§, 27–30 §§, 31 § 1 mom., 37 § eller 39–42 §§ vägtrafiklagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

14 §

Andra förseelser vid trafik med motordrivet fordon

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ordningsbot får dock inte föreläggas då en förare av ett motordrivet fordon har brutit mot bestämmelserna i 6 § 3 mom., 7 §, 16 §, 18 § 1 mom., 20 §, 23–25 §§, 27–30 §§, 31 § 1 mom., 37 § eller 39–42 §§ vägtrafiklagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den  .