Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 21/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa

2007-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ålands hälso- och sjukvård - livsstilsmottagning

 

 

Ett preventivt hälsoarbete är väldigt viktigt. Livsstilsmottagningen på ÅHS utför ett förebyggande arbete mot bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och andra välfärdssjukdomar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsregeringen vidtagit för att säkerställa att ÅHS livsstilsmottagning har tillräckliga ekonomiska och personella resurser?

 

 

Mariehamn den 18 september 2007

 

 

 

 

Mats Perämaa