Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 65/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2005-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Elevvård i landskapets gymnasialstadieskolor

 

 

En tredjedel av våra ungdomar anser att deras föräldrar inte bryr sig uppger Folkhälsan. Paradoxalt uppger 98 procent av ungdomarnas föräldrar att de är oroade.

     Det måste ses som angeläget att trygga verksamhetsförutsättningarna för en högklassig elevvård i landskapets skolor. Viktigt är att elevvården är högklassig och likvärdig samt lättillgänglig för eleverna och deras familjer.

Preventivt arbete är det mest effektiva och kostnadsmedvetna man kan göra. Att i ett tidigt skede erbjuda adekvat stöd för att öka elevernas välbefinnande och hälsa minskar inte bara onödigt lidande utan är också synnerligen ekonomiskt försvarbart.

     En samarbetsgrupp bestående av gymnasialstadiets rektorer har gjort en lättfattlig rapport samt ett motiverat förslag på hur man skulle stärka elevvården baserat på behov samt Stakes rekommendationer.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att elevvården på gymnasialstadiet stärks och prioriteras senast under år 2006.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Katrin Sjögren

Roger Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Sune Mattsson

 

 

Åke Mattson

Mats Perämaa