Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 63/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw m.fl.

2005-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utbildning av chaufförer som sköter elevtransporter

 

 

Varje dag transporteras hundratals elever med buss eller taxi mellan hemmen och skolor samt eftermiddagshem. En del av körningarna gäller elever med särskilda behov, och då är det av stor vikt att körningen sker professionellt och att chauffören har kunskap om de begränsningar som elevens tillstånd medför. Eleverna är oftast lämnade helt i händerna på den som utför transporten.

     Säkerheten för eleverna ligger i chaufförernas händer. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är transporten av alla elever ytterst viktig.

     Enligt rådande bestämmelser får varje chaufför ålägga ett prov hos polisen för att få tillstånd att köra taxi. En chaufför som kör skolbil måste ännu genomgå ett extraprov.

     För tillfället finns det inte någon utbildning alls för chaufförer förutom själva bilskoleutbildningen. Därför anser vi att landskapsregeringen har ett ansvar att ordna kurser för denna yrkesgrupp som dagligen utför en viktig tjänst för samhället. Kursen kan ordnas på kvällstid och i flera omgångar eftersom denna yrkeskår jobbar i skift och alla kan inte delta samtidigt. Kursen kunde med fördel ordnas i samråd med skolpersonal, polis, omsorgspersonal, hälsovården och trafikidkare för att få tillräcklig bredd.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en utbildning som anordnas i samråd med berörda parter för chaufförer som sköter elevtransporter ordnas.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Sune Mattsson

 

 

Mats Perämaa

Katrin Sjögren