Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 52/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2005-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Skolinternat

 

 

Det finns ett behov av studiebostäder för ungdomar från skärgården och randkommunerna.

     Idag har många föräldrar löst behovet genom att köpa eller hyra upp lägenheter i Mariehamn. I de flesta fall kan det vara en fungerande lösning men det finns åtskilliga exempel där dessa lägenheter blivit samlingsplatser och tillhåll för olika former av missbruk. Detta har kunnat pågå en längre tid utan att någon vuxen haft vetskap om missförhållandet.

     Ett övervakat lägenhetsinternat med små bostäder att hyra är ett efterfrågat behov från många skärgårdsföräldrar. Internatet skulle också fylla ett behov av bostäder som finns för dem kommer till Åland och arbetar under sommarens högsäsong.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om en utredning av möjligheten att bygga ett lägenhetsinternat i Mariehamn.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Åke Mattson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Roger Eriksson

Sune Mattsson

 

 

Mats Perämaa

Raija-Liisa Eklöw