Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 34/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Obligatoriska skolmåltider i läroplanen

 

 

Övervikt bland barn har blivit allt vanligare. En färsk studie, som omfattade 8000 ungdomar i norra Finland visade att 15-16 åringarna var överviktiga. Forskaren jämförde med andra studier att personer som var överviktiga i tonåren även var t.o.m. mera överviktiga i 30-årsåldern. På Åland har en enkel kartläggning gjorts bland 12-åringar och denna visade att här förekommer en något mindre viktökning jämfört med övriga Norden. Kartläggningen var inte en vetenskaplig studie.

     Forskarna menar att viktökningen bland unga beror på felaktig mathållning. Man har frågat om ungdomarna äter frukt och grönsaker. Bland 8000 ungdomar svarade man att endast 13 % av pojkarna och 26 % av flickorna dagligen åt frukt, bär och grönsaker. En majoritet svarade att de sällan äter fisk. Däremot åt samma ungdomar gärna godis, karameller, chips och läsk.

     Matvanor är en viktig del i en ungdoms uppfostran, dit hör bordsskick, umgänge och kostens innehåll samt råd om matlagning. Enligt en känd barnläkare och forskare borde måltiden i skolan höra till läroplanen och vara obligatorisk i skolan. Vi vet ju att hälso- och sjukvården kommer att bli ännu dyrare i framtiden om ingenting görs för att förhindra den nya folksjukdomen övervikt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen ser över läroplanen så att skolmåltiden blir obligatorisk och att alla barn kan få råd angående kostens innehåll.

 

 

Mariehamn den 9 mars 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson