Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 25/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2004-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Etablerande av en tankesmedja för framtidsforskning

 

 

Det åländska samhället står inför stora utmaningar. Behovet av utveckling och diversifiering inom näringslivet är stor. Strukturella förändringar behövs för att behålla en hög sysselsättning och för att skapa resurser för att kunna upprätthålla den välfärd ålänningarna åtnjuter idag. Detta kan ses som ett problem. Ett problem är per definition en utmaning att finna en lösning. Mycket av utmaningen ägs av det privata näringslivet. En del ägs av samhället. Helheten äger samhälle och näringsliv tillsammans eftersom man till den delen lever i symbios, det som är bra för åländskt näringsliv är bra för Åland och självstyrelsen innehåller många möjligheter att skapa förutsättningar för tillväxt. Samtidigt som detta utvecklingsarbete pågår skall det dagliga skötas vilket leder till att man inte kanske har tillräckligt med tid över till framtidsfrågorna. För att skapa en funktion som uttryckligen har till uppgift att forska om framtiden borde en tanksmedja etableras som ett samarbete mellan samhälle och näringsliv. Tankesmedjan kunde finansieras med Högskolans forskningsmedel och av näringslivet. ÅSUB borde ges i uppdrag att skissa på hur tankesmedjan skulle utformas och etableras.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att ÅSUB ges i uppdrag att utarbeta ett förslag till utformning och etablering av en tankesmedja för framtidsforskning som sedan förverkligas.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2005

 

 

Danne Sundman