Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 7/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2005-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Valmöjligheter inom grundskolan

 

 

Den åländska lagstiftningen om grundskolan är utformad så att eleverna i princip går i en viss skola i ett visst distrikt och/eller kommun där eleven är bosatt. För att öka valmöjligheten och flexibiliteten kunde detta luckras upp så att eleverna med större frihet skulle kunna välja vilken skola man vill gå i.

     Detta skulle indirekt innebära att en konkurrenssituation delvis skulle uppstå mellan skolorna; således skulle det bli både en piska och en morot för att hålla en hög kvalitet på undervisningen.

     Samtidigt borde man möjliggöra en större pedagogisk frihet för högstadierna så att de åländska högstadieskolorna till viss del kunde ha en egen inriktning och profil. Exempel på profiler är  naturvetenskap, kultur/idrott och social inriktning/humaniora. Samtidigt kunde man se över bestämmelserna om s.k. ersättande skolor mot bakgrund av erfarenheter från Sverige och s.k. friskolor.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen kommer med förslag på hur den åländska grundskolelagstiftningen kunde ändras så att elever i större utsträckning kan välja vilken skola de går i, hur högstadierna kunde ha en egen profil och om bestämmelserna kring ersättande skolor är lämpliga.

 

 

Mariehamn den 9 mars 2005

 

 

Gun-Mari Lindholm