Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 5/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2004-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Anordnandet av ungdomsparlament

 

 

Det är viktigt att intressera ungdomar för samhällsbygget och därigenom skapa en känsla för hembygden. Har man det med sig i bagaget är önskan större att återvända hem efter studier utanför Åland. Ungdomars politiska engagemang handlar ofta om helt andra frågor än vuxenvärldens och dessutom med andra prioriteter. Ett sätt att göra intresserade ungdomar delaktiga och ge dem en möjlighet att ”prova på” politik är ungdomsparlament. Det har ordnats tidigare med ungdomsrådet som arrangör. Ett sätt att föra ungdomsparlamentets beslut vidare till förverkligande är att ungdomsrådet sedan fungerar som en slags ungdomsregering och verkställer ungdomsparlamentets beslut genom att informera och påverka olika beslutsinstanser. Ungdomsparlamentet kunde lämpligen föregås av val i skolorna som ett led i samhällsundervisningen, det skulle samtidigt öka ungdomsparlamentets dignitet och förankring hos ungdomen.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att Lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att landskapsregeringen tillser att ett ungdomsparlament anordnas årligen.

 

 

Mariehamn den 9 mars 2005

 

 

Danne Sundman