Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 36/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om- och tillbyggnad av Ålands hantverksskola

 

 

Hantverkarutbildningen i Tosarby är mycket bra. Utbildningen är på  kvalitativt mycket hög nivå vilket märks på det fina hantverk som för närvarande utförs på Åland. Under närmare tio år har det varit aktuellt att bygga till hantverkarskolan. Byggnaderna och platsen är i och för sig lämpliga men de behöver renoveras och byggas till för att fylla myndighetskrav och andra villkor för att utbildningen skall kunna utvecklas.

     Det finns redan planer på hur området och byggnaderna kunde byggas till för att fungera enligt dagens krav. Platsen är utomordentligt vacker och miljön otroligt inspirerande.

     Vi anser att de nödvändiga om- och tillbyggnaderna nu måste göras. Skolan har regionalpolitisk betydelse och den fungerar bäst där den nu finns i Tosarby Sund. Den ettåriga utbildningen är en god grund för dem som vill fortsätta utbilda sig inom konsthantverk, den ger redan goda färdigheter som gör att många hantverkare  kan försörja sig på sitt arbete och utbildningen har en stor betydelse för många för att förebygga utmattningsdepression och andra svårigheter som dagens stressade människor upplever.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att definitivt beslut fattas om när och hur Hantverksskolan i Tosarby skall byggas till och om för att fylla dagens myndighetskrav samt ge skolan förutsättningar att med bibehållen kvalitet ytterligare utveckla sin utbildning.

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé

Christian Beijar