Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 20/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2004-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Åtgärder mot lärarbrist

 

 

Åland har för tillfället ingen akut brist på behöriga lärare i grundskolan. Problemet kan dock bli akut under de närmaste åren då de s.k. 40-talisterna går i pension.

     Majoriteten av våra åländska ungdomar väljer som känt att utbilda sig i Sverige, bland lärarstuderande är det en så hög siffra som 70 %. Lönerna för de nyutexaminerade lärarna är mycket högre i Sverige än på Åland, varför många av våra ungdomar väljer att stanna kvar i Sverige efter slutförda studier. När de väl rotat sig i den redan på förhand så välbekanta rikssvenska kulturen är steget till att återvända till Åland betydligt större än direkt efter avklarade studier.

     Problemet med bristen på behöriga lärare kan bli stort för Ålands del, dels p.g.a. att så stor del av lärarkåren kommer att gå i pension, dels p.g.a. att vi har svårt att få hem de åländska lärarstuderande i Sverige. Det krävs redan nu krafttag för att inte detta problem skall bli en kvarnsten kring den åländska skolans hals.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen utarbetar en plan för hur Åland skall kunna locka hem lärarutbildade krafter.

 

 

Mariehamn den 11 mars 2004

 

 

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund