Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER till FR 1/2001-2002

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2001-10-18

FR0120012002-P

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Införande av eurobelopp i 4 § blankettlagen om utkomststöd

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 1/2001-2002

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §

Landskapsförordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utkomststödets grunddel per månad är

     1) 2.049 mark för ensamboende och ensamförsörjare,

     2) 1.742 mark för andra personer som fyllt 17 år,

     3) 1.496 mark för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna,

     4) 1.435 mark för barn i åldern 10-16 år och

     5) 1.353 mark för barn under 10 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Landskapsförordning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utkomststödets grunddel per månad är

     1) 354,20 euro för ensamboende och ensamförsörjare,

     2) 301,22 euro för andra personer som fyllt 17 år,

     3) 258,67 euro för en person som fyllt 17 år och som bor hos ena eller båda föräldrarna,

     4) 248,08 euro för barn i åldern 10-16 år och

     5) 233,95 euro för barn under 10 år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

__________________