Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 2/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2000-11-17

RP0220002001



Godkännande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapens finansiella intressen