Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 1/2000-2001

 

Datum

Beteckning

 

2000-10-27

RP0120002001Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Länk till regeringens propositionen RP 141/2000