Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 20/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Viveka Eriksson

2001-03-11

HM2020002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

En arkitekturhistorisk skildring över Åland

 

 

På Åland har genom tiderna flera färgstarka arkitekter varit verksamma. Deras arbete avspeglas i en varierande bebyggelse både i staden och på landsbygden. En arkitekt som speciellt kan nämnas är Lars Sonck en vida välkänd arkitekt som avsatt många spår av sin verksamhet i landskapet. En annan välkänd arkitekt, åtminstone då det gäller stadsbilden var Hilda Hongell.

     De olika byggnadsstilar som format bebyggelsen i landskapet och de arkitekter som står bakom dessa verk förtjänar att lyftas fram i ett eget arkitekturhistoriskt verk. Landskapet har ett ansvar att för nuvarande och kommande generationer bevara kunskapen om och kring den åländska bebyggelsen och de arkitekter som varit verksamma i landskapet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att Lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen beställer en arkitekturhistorisk skildring över Åland.

    

 

Mariehamn den 11 mars 2001

 

 

 

Viveka Eriksson

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Sune Eriksson

 

 

Leo Sjöstrand

Hasse Svensson

 

 

Lotta Wickström-Johansson

Sune Mattsson