Republikens president

FRAMSTÄLLNING nr 6/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

 

RP0619992000

 

 

 

 

 

  

Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdandet av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·       OBS! Ursprungshandlingarna saknas i webbversion tillsvidare.
Papperskopior kan begäras från lagtingskansliet per telefon +358 18 25332