Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING RP 2/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

1999-11-16

RP0219992000

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Slovakien för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

·       Republikens presidents framställning är inte tillgäng via Internet för närvarande

·       Regeringens proposition RP 115/1999 (pdf-format)

 

 

Instruktioner för att visa handlingarna

 

För att visa handlingarna behöver du programmet Acrobat Reader (pdf-format). Har du redan programmet installerat klickar du på önskad dokumentlänk under rubriken.

     Ifall du inte redan har programmet installerat på din dator kan du hämta hem programmet gratis genom att klicka här. Följ sedan installationsanvisningarna och installera programmet.

 

Kontakta lagtingets kansli via e-post eller per telefon 25332 för mer information.