Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 11/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Lasse Wiklöf

2000-03-16

HM1019992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Kostnadsbefrielse inom färj- och busstrafiken


 


Från landskapsstyrelsens sida har man nyligen aviserat planer på att införa kostnadsfri busstrafik för invånarna också på landsbygden. Ett utmärkt förslag som kan få stor betydelse i det åländska miljöarbetet.

     I anslutning till detta viktiga arbete bör landskapsstyrelsen också överväga total kostnadsbefrielse även vad gäller de avgifter som belastar skärgårdsborna för deras färjtrafik som är att jämställa med övriga Ålands kollektivtrafik.

     I detta viktiga förberedelsearbete bör landskapsstyrelsen också se över hur man kan stöda gratistrafiken som redan införts i Mariehamns stad och som i dagsläget helt bestrids med kommunala medel.

 

Med beaktande av ovanstående föreslår vi

            att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att landskapsstyrelsen överväger kostnadsbefrielse för skärgårdsborna i färjtrafiken och inkluderar Mariehamn i planläggningen av kostnadsfri busstrafik för invånarna på landsbygden.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Lasse Wiklöf