Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 5/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Anne-Helena Sjöblom

2000-03-14

HM0519992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Utvidgande av barnbidraget att omfatta ungdomar som fyllt 17 år


 


Många föräldrar har ett tungt försörjaransvar för sina barn och ungdomar. Barnbidraget är viktigt för föräldrar som har barn under 17 år. Eftersom försörjaransvaret gäller tills barnen fyllt 18 år föreslår vi att barnbidraget förlängs med ett år tills barnen fyllt 18 år.

     De flesta ungdomar avslutar grundskolan vid 16 år. Sedan inleder de sina studier och försörjaren erhåller barnbidrag tills barnet fyllt 17 år. I många familjer kan dessutom flera ungdomar samtidigt studera. Många ungdomar flyttar hemifrån när de inleder sina studier vilket medför extra kostnader för familjen. Ungdomar från skärgården och ungdomar som studerar utanför landskapet har givetvis större kostnader än de som kan studera på hemorten.

     När man fyller 18 år får man rätt till studiestöd och andra ekonomiska förmåner vilka inte en ungdom på 17 år är berättigad till. Därför skulle det vara motiverat att barnbidraget också betalades för 17-åringar för att eliminera det glapp som nu ekonomiskt uppstår under det 17:nde året.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om att barnbidraget utvidgas och erläggs också för ungdom som är 17 år.

 

 

Mariehamn den 14 mars 2000

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

 

 

Barbro Sundback

Lasse Wiklöf