Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR nr 15/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2000-04-13

FR1519992000P

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

11 §

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - -

      Nyregistrerad person- eller paketbil inregistrerad för privat bruk behöver inte föras till kontrollbesiktning under de första två åren efter det år då fordonet togs i bruk.

      Personbil i privat bruk behöver inte heller kontroll­besiktigas under det fjärde året efter det år bilen för första gången togs i bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - -

      Nyregistrerad person- eller paketbil inregistrerad för privat bruk, med undantag för ambulans, behöver inte kontrollbesiktigas under de första två åren efter det år då fordonet togs i bruk.

      Personbil i privat bruk, med undantag för ambulans, behöver inte heller kontroll­besiktigas under det fjärde året efter det år bilen för första gången togs i bruk.

- - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Registreringsskyltarnas placering och skadad eller förlorad skylt

      Registreringsskyltarna skall fästas på lämplig plats på fordonet,

- - - - - - - - - - - - - - - -

      c) på traktor och motorredskap framtill

- - - - - - - - - - - - - - - -

32 §

Registreringsskyltarnas placering och skadad eller förlorad skylt

      Registreringsskyltarna skall fästas på lämplig plats på fordonet,

- - - - - - - - - - - - - - - -

      c) på traktor och motorredskap framtill eller baktill