Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXT till FR nr 10/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

 

2000-02-17

FR1019992000P

 

 

 

 

 

  

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 21 § landskapslagen om naturvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 21 § 2 mom. landskapslagen den 20 augusti 1998 (82/1998) som följer:

 

Gällande lydelse

Föreslagen lydelse

21 §

Områden som bör skyddas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       När förteckningen upprättas skall berörda fastighetsägare beredas möjlighet att yttra sig. Ett område får endast i undantagsfall upptas i förteckningen mot fastighetsägarens vilja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

21 §

Områden som bör skyddas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

       När förteckningen upprättas skall berörda fastighetsägare beredas möjlighet att yttra sig. (Utesl.)

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________