Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 33/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-03-16

HM3319992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Om att göra arkivhandlingar och dokument tillgängliga via Internet


 


Tekniken för snabb överföring av information, så kallad bredband, byggs ut i snabb takt på Åland och i omgivande regioner.

     Nyttan av tekniken beror på innehållet i kommunikationerna och vilka behov som kan tillgodoses.

     En stor fördel med informationsteknologin är enkel lagring och effektiv distribution av olika dokument.

     På Åland är biblioteksdatabasen Katrina, som innehåller litteraturuppgifter från flera åländska bibliotek, till stor nytta.

     För att tillgodose ett behov hos personer intresserade av att fördjupa sig i Ålands historia och det åländska samhället, till exempel studerande och forskare på och utanför Åland, borde den på Internet tillgängliga informationen utvidgas.

     Litteratur- och arkivförteckningar i landskapsarkivet borde till exempel finnas tillgängliga på nätet.

     Viktiga historiska handlingar och dokument kunde dessutom finnas tillgängliga i ett kopieformat som kan läsas och skrivas ut från en hemdator.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om en utredning av vilka arkivhandlingar och dokument som det är ändamålsenligt att göra tillgängliga via Internet.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Olof Erland