Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 1/2018-2019

vicetalman

Datum

 

Veronica Thörnroos m.fl.

2018-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Varutransporter till skärgården

 

 

En året runt levande skärgård kräver särskilda insatser och landskapsregeringen har ett stort ansvar för transporter och trafik. Det är också därför som landskapsregeringen de senaste 30-åren ansvarat för upphandling av varutransporterna. Därigenom har butiker, restauranger, företagare, privatpersoner med flera kunnat vara trygga i förvisningen om att det året runt finns varor att tillgå. Men med ytterst kort varsel har nu landskapsregeringen ensidigt beslutat att nuvarande verksamhet ska upphöra och ansvaret flyttas över till de enskilda näringsidkarna i skärgården. Därtill har landskapsregeringen beslutat att kraftigt skära i stödet för transporterna. Beslutet är förödande för skärgårdensnäringsliv och därmed i förlängningen för alla boende, företagare och besökare. Många skärgårdsbor vittnar om att landskapsregeringen nu” släcker den sista lampan i skärgården”.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37§ lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Avser landskapsregeringen att omgående ompröva beslutet att inte längre upphandla varutransporter till skärgården, så att de för skärgården så viktiga transporterna kan fortgå även efter den första januari 2019 i enligt med gällande principer?

 

 

 

Mariehamn den 20 november 2018

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Roger Nordlund

 

 

Britt Lundberg

 

 

Harry Jansson

 

 

Runar Karlsson

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Lars Häggblom

 

 

Bert Häggblom

 

 

Brage Eklund